facebook tracking

Jussi Tammenojan työpäivät koostuvat kurottajien ajojärjestelyistä, kurottajan kuljettamisesta sekä kurottajapalveluiden myymisestä. Jyväskylän kurottajapalveluilla työskentelevällä Jussilla on laaja kokemus monenlaisista töistä, ja hän kokee pystyvänsä hyödyntämään kattavaa osaamistaan myös nykyisessä työssään. 

-Tulin Cramolle töihin vuonna 2017, kun yksi meidän myynnin työntekijöistä otti yhteyttä ja kertoi, että kurottajapalveluilla voisi olla töitä tarjolla. Työt alkoivatkin hyvin pian sen jälkeen. Aiemmin olen tehnyt erilaisia töitä aivan laidasta laitaan. Tein vuosia metallihommia ja sen jälkeen olen työskennellyt paperikoneiden ja suurien teräsrakenteiden parissa. Lisäksi olen ajanut henkilönostinautoja sekä nosturiautoja. Töiden välissä olen ehtinyt suorittaa useamman erilaisen ammattitutkinnon. Viimeisimpänä ennen Cramolle tuloa olen ollut kahdessa eri rakennuskonevuokraamossa töissä ja niissä olen tehnyt samantyyppisiä ajojärjestelytehtäviä kuin nykyäänkin. Aiemmista töistä ja monipuolisesta osaamisesta on paljon apua nykyisessä työssäni, koska tiedän kuinka erilaisissa tehtävissä on hyvä toimia ja mitä milloinkin on otettava huomioon. 

Jussin vastuulla on lähes kaikki mitä kurottajiin tulee Jyväskylän alueella. Työnkuvaan kuuluu niin kurottajan ajojen organisointia, kurottajan kuljettamista asiakkaiden työmailla kuin myös myynnillisiä tehtäviä. Ratkaisujen etsiminen sekä asiakkaan tarpeisiin että koneiden kanssa eteen tuleviin haasteisiin on olennainen osa Jussin työtä. 

- Minun vastuulla on oikeastaan kaikki kurottajiin liittyvät asiat. Järjestelen kurottajien ja kuskien aikataulut, huolehdin koneiden huoltojen järjestämisestä ja ajan kurottajaa myös itse. Lisäksi käyn työmaatoimistoilla juttelemassa tulevista töistä ja pyrin järjestämään uusia työtilaisuuksia, eli teen myös myyntityötä. Haasteena työssäni on saada asiakkaiden ja kurottajan kuljettajien aikataulut sopimaan yhteen, niin että kone on paikalla asiakkaan luona silloin kun sitä tarvitaan. Jos jollekin kurottajan kuljettajista ilmenee ongelmia, etsin niihin ratkaisuja. Pyrin ratkaisemaan ongelmatilanteen itse aina kun se on mahdollista, sillä niin ne ratkeavat nopeitten ja helpoiten.  

Jussin työnkuvaan kuuluu monia hyvinkin erityyppisiä tehtäviä, siksi hän tarvitsee niiden suorittamiseen erilaisia taitoja. Vaikka työssä onkin kyse koneiden kuljettamisesta ja organisoinnista, nousee myyntitaidot ja ihmisten kanssa toimiminen erittäin olennaisiksi kyvyiksi. 

-Työssäni tarvitaan monenlaisia taitoja, erityisesti ihmisten kanssa pitää tulla hyvin toimeen, koska olen asiakkaisiin paljon yhteydessä. Ihmistuntemus on tärkeää myös myyntityön kannalta. Hyvä asioiden koordinointikyky on ajojärjestelytehtävissä olennaista, erityisesti silloin kun on kiirettä ja koneita ei meinaa riittää joka työmaalle, mutta asiakkaan kanssa sovituista asioista on pidettävä kiinni. Tietysti myös koneiden hyvä hallinta on tärkeää kurottajan kuljettajan työtä ajatellen. 

Jussin työpäivät ovat usein hyvin kiireisiä, mutta mahdollisuus vaikuttaa omiin työskentelytapoihin tekee työstä mielekästä. Sen myötä ihmisten parissa viihtyvä Jussi voi tehdä työtään omalla tavallaan asiakkaiden työmailla vierailemalla. 

- Tekemistä riittää paljon ja puhelin soi tiheään tahtiin, joten työpäivät eivät ehdi käymään tylsiksi ja aika kuluu nopeasti. Työssäni on kuitenkin hyvät vaikutusmahdollisuudet ja pystyn suunnittelemaan hyvin oman päiväni kulkua. Saan tehdä työni parhaaksi katsomallani tavalla, mikä tuli positiivisena yllätyksenä Cramolle tullessani, sillä isoissa taloissa on helposti hyvin tarkat ja jäykät toimintatavat, mutta täällä olen saanut hyvin käyttää omaa harkintakykyäni. Olen esimerkiksi huomannut, että kurottajapalveluiden myynti on kaikkein helpointa kasvokkain tapaamalla asiakkaita. 

Onnistumisen kokemuksia Jussi saa, kun asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Mainioissa työpäivissä mukana ovat myös hyvät työkaverit. 

- Työpäiväni on onnistunut mainiosti silloin, kun asiakkaalta kuulee positiivista palautetta. Täällä on myös mukava työporukka, jonka kanssa on ilo työskennellä. 

Vapaa-aikaa Jussi viettää mielellään järvellä veneilyn merkeissä. Erityisesti kesäisin veneet ovat merkittävässä osassa arkea ja niiden parissa vietetään paljon aikaa. 

- Veneily on ollut merkittävin harrastukseni jo yli 15 vuotta. Touhuan päivittäin veneiden kanssa ja veneitä löytyy rannasta useampi kappale – eri käyttötarkoituksiin omansa. Lähes aina kun järvi on sulana, minut löytää järveltä. Veneilyn lisäksi käyn kuntosalilla, ja pidän myös pyöräilemisestä. 

 

Teamtailor

Työnantajamielikuva / Employer Branding Teamtailorilta